Voor wie is subsidie bedoeld?

Vanuit de overheid, provincies en gemeenten worden projecten ondersteund waaraan
prioriteit is gegeven op grond van het te voeren beleid. Deze beleidspunten hebben
betrekking op specifieke thema’s, groepen en/of instellingen. Wanneer u werkzaam bent in
de sector waarop de specifieke subsidie betrekking heeft dan is het waarschijnlijk mogelijk
om hier een beroep op te doen.

Zo kan de overheid bijvoorbeeld een subsidieregeling in het leven roepen om energie- of
milieuvriendelijke producten te ondersteunen. Denk hierbij aan opwekking van duurzame
energie. De overheid komt u hierbij tegemoet in de kosten door middel van een subsidie.