Tarieven

Marktconform uurtarief

De traditionele manier van werken is ‘uurtje-factuurtje’. Conform opdracht wordt op basis van het afgesproken tarief gefactureerd. Onze adviseurs schrijven wekelijks hun uren op. Zo is inzichtelijk wat de kosten zijn en hoeveel uur aan een project is besteed. Uiteraard altijd tegen een scherpe marktconforme prijs. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.


No cure no pay

U heeft het vast en zeker eerder gehoord, ‘no cure no pay’. Dit wordt vaak gebruikt bij advocatuur, maar nu ook bij De Subsidieadviseurs. Onze dienstverlening op basis van ‘no cure no pay’ houdt in dat de wij enkel betaald krijgen wanneer een subsidieaanvraag daadwerkelijk aan u wordt gegund. Het gaat dus niet meer om een inspanningsverplichting maar om een resultaatverplichting. Denk bijvoorbeeld aan toekenning van een subsidie waarvoor u ons heeft ingeschakeld als projectmananger of begeleider.

Wordt de subsidie niet aan u gegund dan hoeft u ons dus niet te betalen. Wel zo eerlijk toch? Door de ervaring van ons team kunnen wij, afhankelijk van de soort werkzaamheden, de ‘no cure no pay’ methode aanbieden. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.


Fixed fee

De ‘fixed fee’ methode is een overeenkomst waarbij vooraf een vaste prijsafspraak gemaakt wordt voor de dienstverlening.  Een voordeel van dit type overeenkomst is dat u in financieel opzicht precies weet waar u aan toe bent. Aan de afgesproken tegemoetkoming dient te worden voldaan en hierbij is een inspanningsverplichting van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan de pre-audit diensten van De Subsidieadviseurs. Deze zijn gebaseerd op de fixed fee methode. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.


Nu tijdelijk een GRATIS Pre-Audit!

Een essentieel onderdeel is de projectadministratie. Een juiste en volledige projectadministratie ten behoeve van de eindverantwoording is erg belangrijk voor een zo hoog mogelijke realisatie van de subsidiabele kosten. Pre-audit services staat voor het ‘controlegereed’ maken van de gehele financiële administratie voordat de daadwerkelijke (eind)controle van start gaat.

Een variant van de tussentijdse pre-audit willen wij u eenmalig gratis aanbieden zodat u, op basis van onze bevindingen, een beeld heeft over de kwaliteit van uw projectadministratie.


Meer weten of vragen hierover? Neem hier vrijblijvend contact met ons op.