Subsidies voor ondernemingen

 

Om als ondernemer of instelling nog succesvoller te zijn worden kan u een beroep doen op subsidies. Onze subsidieadviseurs staan voor u klaar om inzichtelijk te maken voor welke subsidie(s) u in aanmerking komt. Uw subsidieaanvraag wordt zorgvuldig voorbereid en u hoeft zich geen zorgen te maken over de procedures. Onze subsidieadviseurs zijn waakzaam tijdens het gehele subsidieproces. Op deze manier bespaart u tijd, voorkomt u onnodige uitgaven en loopt u geen subsidie mis. Daarnaast hebben wij diepgaande kennis over de regionale, nationale en Europese subsidies en bijbehorende wet- en regelgeving. Bij de Subsidieadviseurs staan we in elke (groei)fase van uw onderneming of instelling aan uw zijde. Ons netwerk breidt zich tevens uit tot de meest  uiteenlopende zaken zoals innovatie, energie, leren en ontwikkelen, productontwikkeling  en duurzaamheid.

Voorbeelden van populaire subsidies voor ondernemers en instellingen:

  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Het stimuleren van duurzame energie is onderdeel van het klimaatbeleid. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is namens de ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor de uitvoering van dergelijke subsidies. Een deel van deze subsidies is bedoeld voor ontwikkeling van duurzame energie. Met de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt de ontwikkeling van duurzame energie gestimuleerd. De SDE+ ondersteunt bedrijven en instellingen die duurzame energie willen produceren. Denk hierbij aan het plaatsten van een windmolen of  een bio-energie installatie. Met kennis financiering en innovatie ondersteunt  deze subsidie de betrokken partijen bij duurzame energie vraagstukken in de praktijk.

  • Stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM)

De subsidieregeling is bedoeld voor drie groepen aanvragers: individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Deze partijen kunnen subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming. Of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming. De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in de onderneming stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en realiseren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werknemers in de onderneming.

  • MKB Inovatie Agenda’s Topsectoren (MIT-regeling)

De MIT-regeling, MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren, is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie van Economische Zaken en de provincies werken vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer samen om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden. De instrumentenkoffer kent instrumenten als adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten. Haalbaarheidsprojecten, innovatie-adviesprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten worden regionaal aangeboden. De meest voorkomende aanvragen vanuit de MIT-regeling zijn:

  1. MIT R&D-samenwerkingsprojecten: Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling en wordt voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB ondernemers. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
  2. MIT-haalbaarheidsprojecten: Voorwaarde is dat een haalbaarheidsproject voor tenminste 60% bestaat uit een haalbaarheidsstudie en voor ten hoogste 40% uit experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. Tevens moet dit passen binnen de innovatieprogramma’s van het nationale topsectorenbeleid. Er kan alleen subsidie worden verstrekt aan een mkb-onderneming die in de provincie – waar de subsidie wordt aangevraagd – is gevestigd. De subsidie bedraagt ten hoogste 40% van de subsidiabele kosten die aan het haalbaarheidsproject zijn verbonden tot een maximum van € 20.000,
  • Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU)

Met de MDIEU-regeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie aan voor werkgevers om werknemers mogelijkheden te beiden om eerder uit te treden. Dit mag alleen als het een ‘zwaar’ werk beroep is. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijkertijd óók investeren in duurzame inzetbaarheid. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de manier waarop Nederland werkt.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw onderneming? Neem hier vrijblijvend contact met ons op.