Pre-audits services

Pre-audit services staat voor het ‘controlegereed’ maken van de gehele financiële administratie
voordat de daadwerkelijke controle van start gaat.
Waarom zou uw onderneming gebruik maken van deze dienstverlening? Wij ondersteunen u bij de
voorbereiding van de controle en neemt de verantwoordelijkheid op ons voor het leveren van een
juiste (project)administratie. We leveren bij de pre-audit een concept rapport op waarna met hoge
mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat de administratie volledig en juist is en voldoet aan
de geldende eisen.

Een variant van de tussentijdse pre-audit willen wij u eenmalig gratis aanbieden zodat u, op basis van onze bevindingen, een beeld heeft over de kwaliteit van uw projectadministratie.

Meer weten of vragen hierover? Neem hier vrijblijvend contact met ons op.