Is subsidie gratis geld?

Velen denken dat subsidie gratis en makkelijk geld is. Niets is minder waar. Aan subsidies zijn regels en voorwaarden verbonden. Deze zijn mede afhankelijk van de soort en hoogte van de subsidie. Bij subsidie is er altijd sprake van een prestatie en of een inspanning welke geleverd moet worden. Blijkt dat de prestatie niet is behaald, dan kan de subsidieverstrekker kiezen om de subsidie (deels) terug te vorderen. Subsidie is gemeenschapsgeld en dient rechtmatig en juist besteed te worden. Subsidie is dus niet zomaar gratis geld zoals velen soms wel stellen.