SUBSIDIES & EXPERTISE

De subsidieadviseurs heeft ruime ervaring met diverse soorten subsidietrajecten vanuit diverse subsidievertrekkers. Onze consultants hebben jarenlang ervaring opgedaan met nationale, provinciale en Europese regelingen. Door ervaring met de diverse processen omtrent subsidieaanvragen, het beoordelen van  subsidies en kennis over voorwaarden en regelgeving maakt ons een unieke aanbieder die zeer specifieke expertise kan aanbieden.

Onze expertise richt zich op 3 doelgroepen:

– subsidies voor ondernemingen: het aanvragen van subsidies, projectmanagement en advies.

– subsidies voor particulieren: basiskennis subsidies en het aanvragen van subsidies.

subsidieverstrekkende partijen: inzet van expertise bij het beoordelen en afhandelen van subsidieaanvragen.